divendres, 1 de novembre de 2013

Programació didàctica “Conte de Nadal”

TEMPORALITZACIÓ: Primer trimestre del curs 2013-2014. Novembre de 2013.

JUSTIFICACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA
L’activitat del conte de Nadal va dirigida a l'alumnat de Secundària i Batxillerat en dos blocs separats. Està dins del marc de l’aplicació del pla lector en la seua expressió del model de lectoescriptura i foment de la creativitat en l’expressió escrita.

Entenem l’experiència com una unitat didàctica, que troba la seua justificació en el fet que el Nadal és un moment de l'any per a un record històric, que dóna peu a la celebració d'una festa entranyable, afavorint d'aquesta manera l'acceptació i posada en pràctica per part dels xiquets de normes de convivència bàsiques, l'adaptació a altres persones i situacions i la possibilitat d’iniciar-los en valors com ara la generositat o solidaritat, o en el desenvolupament d'actituds de treball en grup, d'afecte i col·laboració, i de participació en les activitats escolars i familiars amb gratitud i disponibilitat.

Però hem volgut enfocar el centre d'interès del Nadal com un fet espiritual, històric, cultural i una festa tradicional del nostre entorn, partint de continguts dels departaments d’anglés, valencià, castellà i francès en la mesura de les possibilitats. Aquest centre d'interés ens convida a l'aprenentatge de cançons,  nadales, danses, manipulació i exploració d'instruments musicals de percussió, elaboració d'elements plàstics i, en definitiva, a gaudir amb el llenguatge musical, plàstic i dramàtic. Al mateix temps ens ofereix la possibilitat d'observar l'entorn material, religiós i social, ja que coneixem que tant l'entorn familiar com l'escolar i el del carrer canvien considerablement amb l'arribada de les festes. Entenem també que, per tant, el centre presenta l’activitat com una mesura d’integració pels diferents rerefons culturals de l’alumnat que poden trobar en el coneixement d’aquesta festivitat tradicional a les nostres terres una eina d’integració en el seu entorn cultural.

Els continguts facilitaran treballar el tema transversal d'Educació Moral i per la Pau, tot i que també es desprenen altres temes en les activitats plantejades com són ara l'Educació Ambiental, Educació per al Consumidor i l'Educació per a la Igualtat d'Oportunitats.

CONTEXTUALITZACIÓ

El centre Juan XXIII de Burjassot s’inspira en un ideari cristià i per tant els contes de Nadal són la manera com, mitjançant històries curtes amb contingut moral, poden ensenyar-nos un missatge relacionat amb el respecte, la pau, l’estima, les bones relaciones personals i la solidaritat amb els més febles.

DISSENY

El conte de Nadal, és així una unitat didàctica petita que desenvoluparan per una banda l’alumnat de l’ESO i per l’altra el de Batxillerat. Caldrà que tinguen el mínim de paraules necessari per a cada curs segons les condicions.

Per una altra banda, sense oblidar-nos de les activitats específiques i rutinàries que normalment treballem a l'aula, aquesta unitat didàctica està emmarcada especialment dins dels departaments de les diverses llengües estudiades al centre en relació molt especial amb el departament de religió.

Tanmateix, els contes de nadal creats seran l'eix transversal a partir del qual podrem realitzar activitats musicals, plàstiques i dramàtiques, adaptades a diferents nivells. En el contingut del propi conte s'ha intentat recollir no només el fet històric commemoratiu del Nadal, sinó també els valors de la generositat i responsabilitat a través de l'eix transversal d'educació moral i per la pau, tot això sota una trama argumental enfocada des del punt de vista de l'educació artística i la creativitat.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT.

Tasques a classe:
1.     Dialogar sobre els coneixements i experiències que tenen els estudiants sobre el Nadal.

Cada família pot participar també decorant el conte amb motius o dibuixos nadalencs, i després a l’aula tots els xiquets podran observar les diferents decoracions i treballs.
Des del Departament de Religió es pot col·laborar explicant què és el Nadal, i realitzar preguntes sobre els objectes, personatges i accions que hi apareixen en les diverses tradicions: l’origen de l’arbre de Nadal, el naixement, expressions en cada país, diverses històries al seu voltant, decoracions, expressions, traduccions o adaptacions a altres cultures (la festa de les llums al judaisme o Hanukkà - חנוכה i el عيدالفطر [Eid-ul-Fitr] (el Festival de trencament del dejú) y el `Eid-ul-Adha [عيدالأضحى ] (el Festival del Sacrifici) a l’Islam. Tot això té un bagatge de vocabulari i expressions molt important que caldrà treballar de manera similar en tots els idiomes ensenyats al centre.

En aquesta activitat insistim en el vocabulari i en la repetició de frases en el marc de les cançons del Nadal i el vocabulari tradicional d’aquestes festivitats emprat a la litúrgia cristiana. Aprofitem aquesta activitat per dialogar sobre el que ells saben del Nadal .

Material: Només caldrà full i bolígraf o llapis. En la mesura de les possibilitats també adaptarem i relacionarem tot el material de decoració de Nadal amb el mateix objectiu del pla de lectura: promocionar la creativitat en l’escriptura acompanyada de la inculturització i el foment dels valors humans en la nostra societat.

PREMIS I ORGANITZACIÓ


Cada professor de cada Departament de llengua escollirà un màxim de dos contes en cada idioma per cada curs. El jurat escollirà finalment sols un conte de Nadal per a ESO i un altre per a Batxillerat de cada llengua. Els contes podran ser publicats a les cartelleres del centre. En l’acte de cloenda al Nadal es lliuraran els premis o mencions, després de la seua aprovació per part del professorat. Així hi haurà com a màxim quatre contes finalistes per a ESO (francés, anglés, castellà i valencià) i un per a Batxillerat.  L’extensió es determinarà en les bases i per part de cada Departament de la llengua que pertoque.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada